Clean Window As er en offentlig godkjent renholdsbedrift og vi skal sikre deg en leveranse som holder høy kvalitet.

Selskapets Internkontroll/HMS system er en integrert del av kvalitetssystemet og utgjør spesielle sjekklister som fokuserer på Sikker Jobb Analyse som del av forberedelse til oppdragsutførelse.

Våre sjekklister er utarbeidet med tanke på å forebygge avvik og feil ved kundekontakt og ved utførelse av oppdrag. Videre består vår HMS forebyggende aktivitet av grundig opplæring for alle operatører.