Clean Window bruker kun vann som blir renset ved bruk av omvendt osmose. Omvendt osmose prosessen renser ut salt, Kalsium og andre mineraler fra vannet. Osmose vannet blir så varmet opp til 70 grader og påføres rett på vinduene gjennom teleskopstenger. Det rensede vannet tar nå til seg all skit på vinduene og gir en skinnende ren overflate uten skjolder og det uten bruk av verken såpe eller kjemikalier.

Clean Window er derfor 100 % miljøvennlig.

Vårt mål er å bistå våre kunder til å bli enda mer miljøbevisste enn det de allerede er. En del vaskemidler inneholder miljøgifter, det vil si stoffer som er giftige, tungt nedbrytbare i naturen, og som hoper seg opp i næringskjeden. Hvert enkelt lite utslipp av miljøgifter er ikke noe problem, men summen av alle bidrag vil bidra til en vesentlig spredning av miljøgifter som kan gjøre skade i kroppen til dyr og mennesker. Clean Window vil ikke bidra med miljøfare når det finnes en annen løsning og løsningen er Clean Window metoden.